IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Wnioski i postulaty branży związane ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa ASF na terenie naszego kraju organizacje producentów, przetwórców oraz lekarzy weterynarii zgłosily swoje wnioski i postulaty związane ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń.

  1. Podstawowy program bioasekuracji powinien obejmować obszar całego kraju. Wszystkie gospodarstwa, które zajmują się produkcją świń powinny wprowadzić zasady bioasekuracji lub zrezygnować z produkcji za rekompensatą.
  2. Niezbędne jest opracowanie kompleksowego programu działań w przypadku drastycznego pogorszenia się sytuacji w zakresie występowania ASF na wypadek wystąpienia choroby na terenach intensywnej hodowli trzody chlewnej np. w Wielkopolsce czy województwie kujawsko-pomorskim.
  3. Zbiorcze, anonimowe raporty dochodzeń epizootycznych powinny być przekazywane do organizacji branżowych w celu upowszechnienia wiedzy o źródłach zakażeń wśród szerokiej rzeszy producentów świń oraz całego sektora obsługującego producentów świń. Wnioski z raportów pozwolą lepiej zabezpieczyć stada zdrowe przed zakażeniem.
  4. Likwidacja szarej strefy w obszarze produkcji wieprzowiny powinna być kluczowym zadaniem administracji państwowej. Wnioskujemy, aby na czas zwalczania wirusa ASF wszystkie uboje odbywały się w zarejestrowanych ubojniach na zasadach uboju usługowego.
  5. Wszyscy rolnicy w kraju zajmujący się produkcją trzody chlewnej powinni otrzymać jasne zasady bioasekuracji oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia stada o zakażenie. Informacja powinna określać również terminy i zasady płatności odszkodowań i rekompensat. Pisemne procedury wysłane do rolników sprzyjałyby podejmowaniu współpracy i budowaniu zaufania producentów świń do administracji. Rekompensaty za nieutrzymywanie świń powinny być dostępne również dla producentów, którzy posiadają więcej niż 50 szt. stada. Wnioskujemy o podniesienie tego limitu do 300 szt. świń w jednym stadzie.
  6. Należy podnieść wynagrodzenia inspektorów weterynaryjnych. Wydatki z budżetu państwa na ich wyższe uposażenia zwrócą z nawiązką przez szybsze postępy w walce z wirusem ASF.
  7. Niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletnich planach łowieckich z uwzględnieniem zwalczania wirusa ASF w populacji dzików. Wszystkie odstrzelone dziki w strefach ASF i do 50 km od strefy ochronnej powinny być poddane utylizacji po popraniu próbek przez inspekcję weterynaryjną. Tusze, w oczekiwaniu na odbiór przez zakłady utylizacyjne, składowane byłyby w kontenerach chłodniczych.
  8. Wnioskujemy o uruchomienie nowych laboratoriów, które posiadałyby możliwość odciążenia PIWet w Puławach i skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań.
  9. Należy przystąpić do tworzenia założeń pod przyszłą kompatmentalizację produkcji wieprzowiny i rozpoczęcie debaty na linii administracja/branża nad przyszłymi strukturami działania kompartmentów w Polsce.

pobierz pismo organizacji branżowych >

Odsłon artykułów:
2480828

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
MRiRW wykres
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka