IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Wniosek o korektę tabel w Programie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Warszawa, 21 stycznia 2019

 

Szanowny Pan
Marek Gróbarczyk
Minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

znak: KZ/2019/166

 

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z pracami legislacyjnymi nad ustawą Prawo wodne wnioskujemy, aby wprowadzić korektę do następujących tabel w Programie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

  • Tabela 3. Współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na DJP
  • Tabela 9. Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracja zawartego w nich azotu w zależności od gatunku zwierzęcia gospodarskiego, jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich

Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian:
zamiast kategorii w w/w tabelach „prosięta do 2 miesięcy” proponujemy „prosięta od odsadzenia do 2 miesięcy”.

Uzasadnienie:
W dokumentach unijnych BREF i BAT prosięta ssące uwzględniane są zawsze we wskaźnikach macior. Nie spotyka się wskaźników dla prosiąt ssących ujmowanych w kategoriach prosiąt do 2 miesięcy. Zgodnie z obecnie obowiązującą Tabelą 9 każde prosię przy maciorze wytwarza średnio 0,7 m3 gnojowicy na rok. Nie odpowiada to rzeczywistości i wprowadza niepotrzebne zawyżenie wyliczanej wielkości produkcji gnojowicy. Podobnie sprawa wygląda dla Tabeli 3 przy wyliczaniu wskaźnika DJP. Dlatego wnosimy o korektę zapisów dla w/w kategorii zwierząt.


Przykładowa tabela z BREF średniej rocznej wielkości produkcji nawozów naturalnych: obornik, gnojówka i gnojowica dla różnych kategorii trzody chlewnej.

Tabela 3 39 BREF

 

SYGNATARIUSZE:
1. KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ
2. POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ „POLSUS”

Odsłon artykułów:
1812684

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka