Konsolidacja branży mięsnej w walce z ASF

Komunikat prasowy

Warszawa, 05.12.2019

Konsolidacja branży mięsnej w walce z ASF

W dniu 4 grudnia 2019 w godzinach popołudniowych w Warszawie podjęto decyzję o utworzeniu Branżowego Porozumienia ds. Zwalczania ASF. Porozumienie zrzesza organizacje skupione wokół produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej. Sygnatariuszami aktu założycielskiego byli przedstawiciele:

  • Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG (KZP-PTCH),
  • Związku Polskie Mięso,
  • Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus,
  • Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP,
  • Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.

Celem Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF (Porozumienie) jest wspieranie działań administracji państwowej w poprawie skuteczności walki z chorobą ASF oraz ograniczanie skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby. Po objęciu terenu Wielkopolski strefą z ograniczeniami (czerwoną) ze względu na przypadki ASF u dzików przewiduje się pojawienie daleko idących zakłóceń na rynku mięsa wieprzowego. Wystąpią trudności w przemieszczaniu zwierząt zarówno do uboju jak i hodowli oraz do dalszej produkcji nie tylko lokalnie, ale w całym kraju. Ograniczenia będą również dotyczyć eksportu wieprzowiny.

W ramach spotkań roboczych Porozumienia, które odbywać się będą raz w miesiącu, oprócz organizacji branżowych stałe zaproszenia na posiedzenia otrzymali przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, MRiRW, Ministerstwa Środowiska, pełnomocnik rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF, przedstawiciele sejmowej i senackiej komisji rolnictwa oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Do współpracy zaproszono także autorytety ze świata nauki, przedstawicieli Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego.

Po każdym spotkaniu Porozumienia będzie przygotowany komunikat prasowy oraz konferencja prasowa dla dziennikarzy.

Pierwsze robocze spotkanie w ramach porozumienia odbędzie się jeszcze przez Świętami Bożego Narodzenia. O miejscu, terminie spotkania powiadomimy uczestników spotkania oraz media w osobnym komunikacie.

Dodatkowe informacje:

Aleksander Dargiewicz
Prezes Zarządu
Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 604 905 333

DEKLARACJA W SPRAWIE UTWORZENIA BRANŻOWEGO PROROZUMIENIA DS. ZWALCZANIA ASF

Warszawa dnia, 4 grudnia 2019 roku

  1. My, sygnatariusze niniejszego dokumentu zawieramy porozumienie głównych organizacji branżowych związanych z sektorem produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej oraz produkcji pasz, w celu poprawy skuteczności walki z chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz ograniczania skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby.
  1. Objęcie przez ASF pięciu województw na wschodzie kraju oraz pojawienie się choroby w województwie lubuskim i dolnośląskim spowodowało konieczność wspólnego działania organizacji branżowych poprzez powołanie Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF.
  1. Porozumienie ma charakter otwarty. Może przystąpić do niego każda organizacja branżowa, a głównym warunkiem jest uznanie celu jakim jest poprawa skuteczności zwalczania ASF oraz ograniczanie skutków choroby dla podmiotów branżowych.
  1. Deklarujemy, że będziemy działać autonomicznie, tworząc własne niezależne struktury robocze, kierując się ustalonymi przez siebie kryteriami i zasadami. Do realizacji celów wspólnie zgromadzimy niezbędne środki.
  1. W swoich działaniach zakładamy daleko idącą współpracę z administracją państwową i samorządową, środowiskiem naukowym, mediami oraz innymi podmiotami, którym bliski jest deklarowany cel skutecznej walki z wirusem i ochrony branży przed skutkami rozprzestrzeniania się choroby.

pobierz deklarację >


 

Uczestnicy inauguracyjnego spotkania Branżowego Porozumienia ds. Zwalczania ASF

Aleksander Dargiewicz prezes KZP-PTCH POLPIG,

Grzegorz Brodziak – wiceprezes KZP-PTCH POLPIG,

Witold Choiński – prezes Związku Polskie Mięso,

Jan Biegniewski – wiceprezes Z.G. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus,

Anna Hammermeister - z-ca dyrektora biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus,

Janusz Rodziewicz – prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP,

Katarzyna Skrzymowska - kierownik biura Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI,

a także zaproszeni goście w osobach:

Paweł Meyer - dyrektor biura Głównego Inspektoratu Weterynarii