Pismo do ministra Ardanowskiego w sprawie udziału przedstawicieli administracji w spotkaniach Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF

Warszawa, 6/12/2019

Szanowny Pan
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Dotyczy: Udziału przedstawicieli administracji w spotkaniach Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF

 

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 4 grudnia 2019 w Warszawie podjęto decyzję o utworzeniu Branżowego Porozumienia ds. Zwalczania ASF. Porozumienie zrzesza organizacje skupione wokół produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej. Sygnatariuszami aktu założycielskiego byli przedstawiciele:

• Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG,
• Związku Polskie Mięso,
• Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus,
• Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP,
• Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.

(Podpisana deklaracja znajduje się w załączeniu)

Celem Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF (Porozumienie) jest wspieranie działań administracji państwowej w zakresie poprawy skuteczności walki z chorobą ASF oraz ograniczania skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby. Po objęciu terenu Wielkopolski strefą z ograniczeniami (czerwoną) ze względu na przypadki ASF u dzików przewidujemy pojawienie daleko idących zakłóceń na rynku mięsa wieprzowego. Mogą wystąpić trudności w przemieszczaniu zwierząt zarówno do uboju jak i hodowli oraz do dalszej produkcji nie tylko lokalnie, ale w całym kraju. Ograniczenia będą również dotyczyć eksportu wieprzowiny.

W ramach spotkań roboczych Porozumienia, które odbywać się będą raz w miesiącu, oprócz organizacji branżowych stałe zaproszenia chcielibyśmy wystosować do przedstawicieli MRiRW, Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Pełnomocnika rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF.

Zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o wyrażenie zgody na udział w kolejnych spotkaniach Porozumienia przedstawicieli wymienionych powyżej organów administracji państwowej.
Pierwsze robocze spotkanie w ramach Porozumienia odbędzie się jeszcze przez Świętami Bożego Narodzenia. O miejscu, terminie spotkania powiadomimy wszystkich zaproszonych uczestników spotkania w osobnym komunikacie.

Łącząc wyrazy szacunku
W imieniu sygnatariuszy Porozumienia

Aleksander Dargiewicz

 

Sygnatariusze:

1. Aleksander Dargiewicz
prezes Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

2. Witold Choiński
prezes Związku Polskie Mięso

3. Ignacy Zaremba
prezes Z. G. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus

4. Janusz Rodziewicz
prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP

5. Wiesław Różański
prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.