IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

GUS: Pogłowie świń w grudniu 2020 r. 11 727,4 tys. sztuk (+4,6% r/r)

Okres od połowy 2019 roku do pierwszego kwartału 2020 roku był bardzo dobrym okresem dla trzody chlewnej. Wysokie ceny skupu, zapewniające dobrą opłacalność produkcji, zachęcały rolników do powiększania stad. Według wstępnych danych GUS pogłowie świń w grudniu 2020 r. liczyło 11 727,4 tys. sztuk, wykazując w  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,6%. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach świń. Największy był w grupie loch ogółem o 7,7%.

 

źródło: GUS

XII 2020

w tys. sztuk

XII 2019=100

VI 2020=100

Świnie

11727,4

104,6

102,6

Prosięta o wadze do 20 kg

2376,8

103,9

95,4

Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg

3443,7

103,1

104,0

Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej (tuczniki)

5077,2

105,4

105,3

Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej

829,7

107,6

102,4

w tym lochy razem

815,0

107,7

102,5

w tym lochy prośne

546,7

105,2

99,3

 

Wszystko wskazuje na to, że spadek cen skupu od marca 2020 r. odwrócił trend wzrostu pogłowia w końcu ubiegłego roku. Wielu producentów unijnych zaczęło ograniczać produkcję. W wyniku oddziaływania pandemii Covid-19 nastąpiło zamknięcie kanału HoReCa, co przełożyło się na spadek popytu na wieprzowinę. Ponadto pandemia spowodowała spadek mocy ubojowych w zakładach mięsnych. Pojawiła się nadwyżka żywca. W Niemczech dodatkowym powodem wzrostu nadwyżki tuczników było potwierdzenie ASF we wrześniu 2020 r. co spowodowało zablokowanie większości rynków azjatyckich dla niemieckiej wieprzowiny. Redukcja pogłowia świń w niektórych krajach unijnych prawdopodobnie znajdzie swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych za czerwiec 2021 r. 

Odsłon artykułów:
2241670

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
MRiRW wykres
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka