IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Od 21 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska zamierza wprowadzić wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego w strefach ASF

Od 21 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska zamierza wprowadzić wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego, które mają zastosowanie dla gospodarstw utrzymujących świnie w strefach ASF, w przypadku dozwolonego przemieszczania:

 • świń pochodzących z gospodarstw utrzymujących świnie w strefach żółtej, czerwonej i niebieskiej - poza te strefy;
 • materiału biologicznego pochodzącego od świń utrzymywanych w strefie czerwonej - poza tę strefę;
 • ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od świń utrzymywanych w strefie czerwonej – poza tę strefę;
 • świeżej wieprzowiny oraz produktów wieprzowych (w tym osłonek) uzyskanych od świń utrzymywanych w strefie czerwonej i niebieskiej – poza te strefy.

 

Gospodarstwa prowadzące fermy trzody chlewnej zlokalizowane w strefach żółtej, czerwonej oraz niebieskiej, w przypadku dozwolonego przemieszczania poza te strefy, muszą zapewnić stosowanie następujących wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego na fermach:

 • brak kontaktu bezpośredniego lub pośredniego utrzymywanych świń z dzikami  oraz między świniami utrzymywanymi na różnych fermach (gospodarstwach)
 • odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu i wychodzeniu z pomieszczeń, w których trzymane są świnie;
 • mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń, w których trzymane są świnie;
 • brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin po jakimkolwiek polowaniu związanym z dzikami lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi świniami;
 • zakaz wstępu do gospodarstw (w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie) osób nieupoważnionych lub wjazdu nieautoryzowanych środków transportu;
 • odpowiednią ewidencję osób i środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa, w którym trzymane są świnie;
 • pomieszczenia i budynki inwentarskie, w których utrzymywane są świnie, muszą:

(i) być zabudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść na teren gospodarstwa czy budynków, ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami lub ich paszą i ściółką;

(ii) zapewnić mycie i dezynfekcję rąk;

(iii) umożliwić czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń;

(iv) posiadać odpowiednie przebieralnie zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których trzymane są świnie;

 • ogrodzenie (odporne na sforsowanie przez zwierzęta) co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których trzymana jest pasza i ściółka;
 • musi istnieć plan bezpieczeństwa biologicznego zatwierdzony przez właściwy organ danego państwa członkowskiego, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe; ten plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:
 1. ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla personelu odpowiednich do typu gospodarstwa, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;
 2. tworzenie i przegląd (jeżeli dotyczy) uzgodnień logistycznych dotyczących wprowadzania nowych utrzymywanych świń do gospodarstwa;
 3. procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów inwentarskich, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;
 4. zasady dotyczące spożywania żywności przez personel na miejscu (jeżeli dotyczy) oraz zakaz trzymania świń przez personel obsługujący świnie;
 5. specjalny program okresowych szkoleń personelu fermy;
 6. tworzenie i przegląd (jeżeli dotyczy) rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego oddzielenia między różnymi jednostkami epidemiologicznymi i unikania bezpośredniego lub pośredniego kontaktu trzody chlewnej z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub innymi jednostkami gospodarstwa;
 7. procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów bezpieczeństwa biologicznego podczas rozbudowy obiektów inwentarskich lub wykonywania remontów bieżących;
 8. audyt wewnętrzny lub samoocena wyników i plan poprawy bioasekuracji w celu egzekwowania środków bezpieczeństwa biologicznego.
Odsłon artykułów:
2397428

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
MRiRW wykres
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka