IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Minister Bogucki poinformował, że musimy przygotować się na długą walkę z ASF

Minister Bogucki poinformował na posiedzeniu KomisjiRrolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21/06/2017, że musimy przygotować się na długą walkę z ASF. Ministerstwo przyznało, że obecne ogniska są wynikiem zakażenia wtórnego, którego pierwotnym źródłem są dziki. Bezpośrednich przyczyn zakażenia w poszczególnych chlewniach nie udało się jeszcze ustalić. Podejrzenia padły na skarmianą zielonkę.

Szykowane są nowe ostrzejsze przepisy dla stref ASF. W przygotowaniu są dwa rozporządzenia dla stref ASF. Ministerstwo planuje wprowadzić zakaz karmienia zwierząt zielonką oraz ograniczenia w stosowaniu ściółki. W drugim rozporządzeniu planuje się m.in. wprowadzić do programu bioasekuracji budowę płotu o wysokości 1,5m. Producenci, którzy nie będą w stanie sprostać wymaganiom rozporządzenia mogą zaprzestać produkcji świń za podwyższoną rekompensatą w stosunku do propozycji sprzed roku.

MRiRW wystąpiło do ministerstwa finansów o dodatkowe 220 mln zł. na walkę z ASF. Środki unijne przeznaczone na ASF przyznawane są w Brukseli dużym opóźnieniem.

pobierz materiały MRiRW >

pobierz materiały Ministerstwa Środowiska >

pobierz materiały Polskiego Związku Łowieckiego >