IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Eksperci

Danuta Leśniak

Danuta Lesniak

  • Pracuje w POLDANOR SA w Przechlewie jako Dyrektor Wydziału Środowiska, Inwestycji i Nieruchomości, absolwentka AR-T Olsztyn kierunku ochrona wód.Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe i wiedzę dotyczącą ochrony środowiska od strony praktycznej, teoretycznej i administracyjno-prawnej. Jest autorką lub współautorką licznych opracowań ekologicznych,      w tym raportów o oddziaływaniu na środowisko, wniosków o pozwolenia zintegrowane, operatów wodnoprawnych i publikacji. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego normy ISO 14001 (systemy zarządzania środowiskowego) oraz uprawnienia Biegłego Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie postępowań wodnoprawnych. Brała udział w pracach Technicznej Grupy Roboczej branży rolno-spożywczej przy Ministerstwie Środowiska w zakresie najlepszych dostępnych technik (BAT). Przez trzy ostatnie kadencje była członkiem Rady Gospodarki Wodnej Dorzecza Dolnej Odry przy RZGW Szczecin. Ponadto posiada doświadczenia   w obszarze zarządzania; ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim.

 Piotr Pogodziński 

  • Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wspólnik zarządzający Kancelarią Pogodziński, Witkowski, Zgliński Kancelaria Prawna s.c. ul. Za Bramką 12A/3 61-842 Poznań, tel 061/2214836. Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców w tym w zakresie doradztwa i optymalizacji podatkowej. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego, w tym w szczególności dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska i prawa budowlanego. Jako prawnik od kilkunastu lat zajmuje się obsługą prawną największego międzynarodowego producenta trzody chlewnej w Polsce. Przez te lata oprócz bieżącego i strategicznego doradztwa prawnego, w tym dotyczącego nowych inwestycji, prowadził kilkadziesiąt postępowań administracyjnych oraz sądowych dotyczących zagadnień związanych z produkcją trzody chlewnej. Dobrą znajomość specyfiki branży łączy zatem z doświadczeniami praktycznymi.

 

 Piotr Pilarski

  • Współpracownik Ministerstwa Środowiska oraz Państwowego Instytutu Geologicznego, autor kilku map hydrogeologicznych Polski w skali 1 : 50 000, posiada uprawnienia Ministra Środowiska w kategorii V - projektowania inwestycji mogących znacznie oddziaływać na środowisko i zanieczyścić wody podziemne. Audytor wiodący ISO14001 rejestrowany w IRCA. Członek technicznej grupy roboczej (TGR) przy Ministerstwie Środowiska ds. BAT dotyczącego Intensywnej hodowli trzody chlewnej oraz drobiu, wieloletni praktyk z zakresu uzyskiwania decyzji o warunkach środowiskowych (DUŚ) oraz pozwoleń zintegrowanych (IPPC) i tzw sektorowych. Audytor systemów zarządzania dobrostanem zwierząt dla rynków brytyjskich (PAI, Red Tractor, Euro Gap), audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO22000, HACCP, GMP+), członek stowarzyszenie LEAN SIX SIGMA z powodzeniem implementujący metody leanowe takie jak TPM, RCA, 5WHY, 6Sigma czy A3 w obszarze zarządzania hodowlą i produkcją pasz. Od 11 lat związany z wiodącym producentem trzody chlewnej w Polsce.

 

 Andrzej Jarzynowski

  • Ukończył studia rolnicze na AR-T w Olsztynie, na tej samej uczelni prowadził badania w zakresie socjologii wsi i ekonomiki rolnictwa, w roku 1977 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. W 1993 ukończył studia w zakresie Bankowości i Finansów na Uniwersytecie w Sztokholmie. Uczestniczył w tworzeniu Banku Podlaskiego, kierował projektami, których celem było dostosowanie rolnictwa do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej i przygotowanie do wejścia Polski do Unii Europejskiej, był ekspertem w programie reform ekonomicznych na Ukrainie i w Kosowie.

 

 Michał Thlon

  • Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, biegły sądowy w zakresie księgowości, rachunkowości, finansów i ekonomii przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, posiadacz licencji maklerskiej Warszawskiej Giełdy Towarowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obszarem rynków finansowych i alternatywnych, modelowania matematycznego, statystycznej i numerycznej analizy danych finansowych, modelowania ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego, rozwoju regionalnego, zarządzania strategicznego, powiązań kooperacyjnych, inteligentnych specjalizacji. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także kierownik merytoryczny i współautor kilkunastu opracowań badawczych na zlecenie min. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Urzędów Marszałkowskich, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP.